Прилагането на ръчно-технически труд в ежедневието на децата и младежите, допринася за цялостното им развитие, като ги подготвя за самостоятелен и независим живот.