Оказване на първа медицинска помощ (обучение с младите доброволци от БМЧК)