ПИСМЕН ПЛАН ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

ДИАГНОЗА

ПОПЪЛНЕН НА…………………г.

  1. МЕДИЦИНСКА ИСТОРИЯ:
  2. НЕОБХОДИМИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ:
  3. НАЛИЧИЕ НА АЛЕРГИИ:
  4. ПОТРЕБНОСТ ОТ ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ:
  5. ПОТРЕБНОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ:
  6. ИМУНИЗАЦИИ И НАБЛЮДЕНИЕ:
  7. ХРАНЕНЕ И ДИЕТИ:
  8. РЕХАБИЛИТАЦИЯ /СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ/:
  9. ЛИЧНА ХИГИЕНА: