Логопедът предлага корекционно-компенсаторни упражнения, целящи да подпомогнат и развият говорните и речеви умения. Въздействието е строго индивидуално, съобразено с възможностите и потребностите на всяко дете.

Логопедични занимания се предлагат на потребители, които имат проблеми със звукопроизношението (дислалия),  писмената реч (дисграфия),  четивната техника ( дислексия),  смятането ( дискалкулия), не е формирана реч (алалия), разпад на речта (афазия) и др.

Логопедични занимания